Po čemu se ljudi pamte?

Po čemu se ljudi pamte?
Da li ih uopšte pamte ili ih se samo sete?
Da li se sete nepravilnosti na njihovim licima,
Melodije uzdaha kao…

Lepljenje meda na napuklu kožu

Otvorili ste svoju kožu i pustili ste taj varljivi med
da curi iznutra, da se lepi za sve što lepljivo nije.
U krhotine dolivate zagorelo…

Presvlačenje kože

Pusti kožu da sama otpadne
od svih grešaka koje su je okrznule u prolazu. Ne daj strancima da je razvlače iz inata. Daj joj vremena da…

Oh, kako volim svoj prljavi obraz

Da samo znate,
kako volim svoj prljavi obraz.
Ukaljan od strane minornih gnusoba.
Šikaniranje ljudskih bića
kao mizantropski vid zabave.