Predrasudni stavovi

Uzroci stavova o predrasudama 
proizlaze iz emocionalne dinamike 
osobe. Takvo i s tim povezano 
ponašanje ispunjava određene 
potrebe osobe. Ali da li su predrasude 
ukorenjene u sistem svih ljudskih
bića na koji oni zapravo ne funkcionišu
svesno? Time pokazujemo da se
svi ljudi smatraju u suštini jednakima,
pa sudimo svi svakome, budući da
je frustracija neizbežna stavka
svakodnevnog života svih ljudi.
Ali kad se vidi da predrasuda proizlazi
iz različitih tipova ličnosti, onda
tražimo razlike u ličnosti među ljudima,
i unutar tog individualnog pristupa
imamo mogućnost ta dva objašnjenja
za predrasude, što je veoma kompleksno
za one koji ne vide dalje od njih i koji
ne mogu razgraničiti svoju perspektivu
gledanja na to. Ne znaju za alternative,
ne znaju za eksternalizaciju, da se mi,
kao pojedinci bavimo sopstvenim
unutrašnjim problemima, napetostima,
sukobima, tako što ih projektujemo na
druge pojedince ili grupe ljudi. Bolje
rečeno, ljudi ne prepoznaju da je
problem ili sukob unutar njih, već
percipiraju da je uzrok spoljašnji ili
eksternalan. I naravno, sve to dovodi
do socijalnog takmičenja, gde ne postoje
stvarni ili opipljivi resursi zbog kojih se
takmiče. Ono se tiče potrebe ljudi za
pozitivnim sopstvenim imidžem koji
proizlazi iz sticanja pozitivnog identiteta
s bliskom grupom. A slični se sa sličnima
nađu, samo nastaje problem kada te
sličnosti nadmašuju ono što su oni
zaista, pa se spajaju i nastaju stereotipi
koji deluju tako da uzrokuju podcenjivanje
razlika unutar grupe, da precenjuju njihove
razlike, izobličavaju stvarnost jer precenjivanje
razlika između grupa i podcenjivanju razlika
unutar grupe nema nekada nimalo veze s
istinom. Koriste stereotipe da bi opravdali
diskriminaciju ili sukob s drugima, preko
predrasuda koe su posledica mentalne
inercije ljudi, sklonosti generaliziranju i
sklonosti da svet posmatraju u kategorijama
“crno-belo” umesto u hiljadu različitih nijansi.

4 Comments

  1. …Nikad nisam volio ljude s predrasudama i praznovjerjima, ali se čini da smo svi pomalo takvi, samo to sebi ne želimo priznati… O tome sam napisao nekoliko misli i izreka u svojoj zbirci izreka Riječ djelo krasi…

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s