Ambis misli,  Pisana književnost | Autorski tekstovi

Duhovi u nama

Koliko verzija mene su tamo negde?
Koliko puta ljudi uzimaju
delove mene koje pamte
i dodavaju ih da ispune
sebe do kraja?
Koliko njih su postali bliski?
Koliko njih pamti jednog
živog mrtvaca koji je umro
na dan kada je napustio
njihove živote?

Leave a Reply