fbpx

Opšti uslovi korišćenja

Autoru pripada autorsko pravo na autorskom delu činom samog ostvarenja dela i, za razliku od većine drugih oblika intelektualnog vlasništva, ne podleže nikakvom administrativnom ili registracionom postupku. Njime se ne štiti ideja nego delo koje je izražaj ideje ljudskog uma, bez obzira na vrstu ili kvalitet izražaja i sadržaja.

Autorska prava

Svi tekstovi na ovom websajtu su autorski tekstovi i kao takvi su zaštićeni autorskim pravima. Tekstove možete preuzimati ili citirati, a da prethodno niste obavestili autora, samo i isključivo bez ikakvih izmena i to u navedenoj formi:

Autor: Tamara Stamenković
Izvor: tamarastamenkovic.com

Dostupan sadržaj

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji Sadržaj koji je dostupan pripadaju Autoru, osim ako drugačije nije izričito određeno. Vaša upotreba Sadržaja podleže uslovima Zakona o zaštiti autorskih prava Republike Srbije.  Nemojte preuzimati niti koristiti Sadržaj ako se ne slažete sa ovim odredbama.

Politika privatnosti

Unešeni lični podaci, uključujući i e-mail adrese u sklopu sajta ne ustupaju se trećim licima ni pod kojim uslovima.

NAPOMENA: Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta podrazumeva se da se slažete sa opštim uslovima korišćenja.

Inline
Inline