Ambis misli,  Pisana književnost | Autorski tekstovi

Pisac

Nisam pisac, za neke ljude možda i jesam.
Ali šta ako sam ja samo neko ko voli reči?
Zato što me reči ne ostavljaju, nikada nisu.
Za razliku od stvari koje su bile u meni, a više nisu.
Nisam pisac, ja sam samo neko ko ima potrebu
da prenese skrivene želje, misli i namere.
Nisam pisac, za neke ljude možda i jesam…

Leave a Reply