Pisana književnost | Autorski tekstovi

Presvlačenje kože

Pusti kožu da sama otpadne
od svih grešaka koje su je okrznule u prolazu. Ne daj strancima da je razvlače iz inata. Daj joj vremena da…

Oh, kako volim svoj prljavi obraz

Da samo znate,
kako volim svoj prljavi obraz.
Ukaljan od strane minornih gnusoba.
Šikaniranje ljudskih bića
kao mizantropski vid zabave.