Poezija

Lepljenje meda na napuklu kožu

Otvorili ste svoju kožu i pustili ste taj varljivi med
da curi iznutra, da se lepi za sve što lepljivo nije.
U krhotine dolivate zagorelo…

Oh, kako volim svoj prljavi obraz

Da samo znate,
kako volim svoj prljavi obraz.
Ukaljan od strane minornih gnusoba.
Šikaniranje ljudskih bića
kao mizantropski vid zabave.