Poezija

Oh, kako volim svoj prljavi obraz

Da samo znate,
kako volim svoj prljavi obraz.
Ukaljan od strane minornih gnusoba.
Šikaniranje ljudskih bića
kao mizantropski vid zabave.