• Ambis misli

    Svako novi te može dodirnuti tamo gde zaboraviš da si živ

    Svaka nova osoba koju upoznaš ili se „slučajno“ pojavi na putu po kome si navikao koračati sam te može naučiti nečemu novom. Svako novi te može dodirnuti tamo gde zaboraviš da si živ, i izazvati po neki drhtaj, po neku misao koja ti može preokrenuti život na bolje. Ljudi iz prošlosti te mogu iznenaditi takođe. Dovoljno je da daš šansu,…