Tamara Stamenković
  • I stara bol postaje nova

    Kolika li je onda doza ironije u epruveti ovog bola koji se vraća kao bumerang kroz moje grlo i klizi, dok poslednja kap gorčine ne sprži kožu?

  • Čija je bol veća?

    Reci mi, čija bol zauzima prvo mesto? Da li se bol rangira na skali od jedan do deset? Ili se rangira po broju lekova na receptu? Kako je doživljavaš onda kada je preživljaš između svakodnevnice i spoznaje o tome da postoji viša sila patnje od smrti?

  • Bol gora od pakla

    Takva si ti. Goriš iznutra, a ledena si spolja. Privlače te mračne stvari pune svetlosti, baš kao ta sveća. Gori I topi se na pismu koje si odavno htela da spališ, ali nisi uspela.