• Poezija

    Cigareta

    Nastavio je da uživa u njoj, do svitanja i nakon toga. Te noći je konačno shvatio, da ukus njene skrivene lepote može da varira i da navuče na greh svakoga ko je proba.