• Proza

    Džemper od kašmira

    Savršena metafora za bol koju pokušava da ubije. Niko nije znao za bol koju njena duša nosi. Izgledala je kao da je od kamena. A opet, tako nežna, sa kožom boje svile, i ponekim ožiljkom ispod nje.