• Proza

    Efekat leptira

    Sahranjuješ žive emocije I pitaš se zašto si deo svega toga? Nije tvoje krivica, ali možda će biti. Nepoznat je broj žrtava koje poginu čekajući tebe da se rasvestiš.