• Proza

    Karmin

    Tada sam prvi put bio podeljen sa drugim usnama, nije želela da me sačuva do kraja. Video sam njegov osmeh dok sam nestajao, polako, poslednji put.