• Proza

    Pismo

    Provokativna potreba da se izrazim često je suviše velika da se umanji vremenom, mora eksplodirati. I razmišljam previše i predugo sve dok se listovi ne popune, a moja glava ostane prazna.