• Poezija

    Rastojanje

    Da li su naši molekuli vibrirali na istoj frekvenciji u prethodnim životnim vekovima? Da li smo bili prijatelji, ljubavnici, stranci?