• Proza

    Sloboda uma

    Šta ćemo sa onim neukrotivim, divljim, nemirnim? I onda jedina nada je da u zemlji u kojoj smo rođeni, težimo za slobodom kao vrednošću koja se snažno brani. I tako odbijamo magnete koje nas vuku nečemu dubokom u nama.